Copyright 2023 - Kauno „Kristaus misijos“ baptistų bažnyčia

Giesmės video


Giesmė "Aleliuja!"

Giesmė "Velykos Velykos"

Giesmė "Giedosiu Tavo šlovei"

Giesmė "Sustok ir pamąstyk!" 

Giesmė "Eik, lipk aukštyn į kalną"

Giesmė "Tyli naktis"

Kristaus Prisikėlimo šventė 2012

Kristaus Prisikėlimo šventė 2012

Kristaus Prisikėlimo šventė 2012

Giesmė "Tik Tavęs"

Muzikos akademijos studentai atlieka giesmę "Patikėk Dievu"

Vaizdo įrašai