Baptistų bažnyčia

Džiaugsmas


(Marija Nemurienė)

Kaip aš džiaugiuos, kad Kristų širdyje nešioju,
Kaip aš džiaugiuos, kad myli Jis mane!
Dabar su Juo aš nieko nestokoju,
Žinau, su juo aš būsiu danguje...

Nors ir Šėtonas kartais stato pinkles, 
Suklupti tenka kelyje, 
Bet gailestingos rankos Kristaus
Su meile pakelia mane!

Todėl kasdien Jam gyriaus giesmes giedu,
Kas dieną Žodžio Jo klausau.
Ir mokaus artimą mylėti,
Ir negyventi vien tik sau...

**********

O, mielas drauge, jei to džiaugsmo neturi,
Nedelsk ir įsileisk į širdį Jį, 
Kol Jis dar Gelbėtojas, Užtarėjas, 
Nes greit ateis Jis Žemėn kaip Teisėjas.
Nepavėluok, kol metas palankus,
Kol Jėzus kviečia, priima kaltus.

 

<Ankstesnis eilėraštis | Sekantis eilėraštis>